Hôm trước, có thảo luận với bạn về các mô hình quân chủ lập hiến đương đại. Mình có gợi ý sự khác biệt cơ bản ở Anh và Thái Lan. Sau Cách mạng Anh cuối thế kỷ 17, Hoàng gia Anh đã bị giới hạn hai quyền quan trọng: 1/ Quyền tham gia chính trị; và 2/ Quyền sở hữu tài sản Hoàng gia
Hôm bữa, bạn mình bảo mình có vẻ không thích châu Âu. Thực ra, đúng hơn là mình không thích EU. Chúng ta ngưỡng mộ châu Âu về văn hóa, tư tưởng; nhưng…
1
Gần đây hay nghe nhiều về rủi ro khủng hoảng nợ công Nam Á, và rủi ro lan tỏa. Hiện tại, từ quan điểm cá nhân, rủi ro lan tỏa là thấp. Hành động nhanh…
2
Sau khủng hoảng 1997, Philippines chớp cơ hội sản xuất công nghệ cao từ Thái Lan. Sau khủng hoảng 2007-2008, cả Philippines lẫn Thái phải chia sẻ mảng…
3
4
Sau bài viết về hạ tầng đường sắt của Thái Lan, có bạn inbox hỏi mình tại sao xem Thái Lan là nạn nhân của bẫy thu nhập trung bình. Những yếu tố nào…
1
1
(Image by Bá Thắng Nguyễn from Pixabay) Một trong những điểm sáng của bác Chính họ Phạm gần đây là Quy hoạch mạng lưới đường sắt 2021-2030. Việt Nam đã…
Ngay khi chị già Pelosi tuyên bố công du đến Đài Loan, mình đã đăng story thắc mắc không rõ chị đi để làm gì, với mục đích gì, và kỳ vọng đạt được điều…
2
Hôm nay là Ngày Phật Đản bên Thái Lan, tuần trước thì mình đã có viết về Phật giáo ảnh hưởng đến tư tưởng vương quyền ở Thái, còn tuần này thì mình muốn…
1
1
See all

Alapaki’s Notes