Như đã nói trong một bài hồi tháng 6 khi so sánh mức độ lây nhiễm của chủng Delta với các bệnh truyền nhiễm khác (https://bit.ly/3x7ymVc): Lockdown, stay-at-home order không còn phát huy hiệu quả như trước. Điều ngạc nhiên là một số bộ phận không nhỏ vẫn giữ suy nghĩ rằng: Covid…