Đồng Nhân Dân Tệ điện tử (e-RMB) có thay thế vai trò của tiền mã hóa?

Báo Việt hay dẫn tin từ cụ Tập toàn là giáng đòn cuối, nhưng chưa thấy đòn nào có tính chất kết liễu. Chán nhỉ.

1. Cấm thì chuyển vào kinh tế ngầm. Không trực tiếp thì route thông qua Tor, Freegate, Outline. Tương lai thì có thể ở IPFS nếu nghiên cứu ứng dụng dynamic web trên nền tảng IPFS thành công. Cùng lắm thì đẩy sang nước ngoài, như casino. Dân Tàu giàu đâu cần rời Tàu đi đánh bài, toàn chân rết mang tiền sang Đông Nam Á đánh bài hộ. Bóp casinos ở Macau thì casinos ở DNA vui thôi.

2. Bản chất đồng Nhân dân tệ điện tử (e-RMB) không thay thế tiền mã hóa. Nếu Bitcoin như thằng nhóc 18 tuổi, thì e-RMB giống như đứa bé lên 3.

3. e-RMB không sinh lãi, thì không cạnh tranh được với tài khoản tiền gửi, tài khoản tiết kiệm.

4. Ứng dụng thực tế của smart contract trong e-RMB gần như chưa có, không như ETH, SOL. Do đó, giới hạn ứng dụng của e-RMB chủ yếu trong lĩnh vực bán lẻ.

5. e-RMB tương lai xa thì sẽ tác động đến hệ thống thanh toán nội địa và chính sách tiền tệ của Trung Quốc. Tuy nhiên, tác động trung hạn lớn hay không? Tỷ trọng M0/M2 của Trung Quốc rất thấp, tỷ lệ gần đây nhất là 3.7%. Đối với Hoa Kỳ, tỷ lệ này lớn hơn nhiều, 30%. Vì vậy, ngay cả khi cụ Tập thay thế tiền giấy bằng e-RMB thì tác động này sẽ rất hạn chế.

6. e-RMB muốn tiến ra quốc tế thì phải chuẩn hóa về giao thức, khả năng kết nối với SWIFT, đảm bảo tuân thủ luật pháp quốc tế về trốn thuế, chống rửa tiền, etc. Mỗi đồng tiền số ngân hàng trung ương (CBDC) sẽ theo mỗi chuẩn, SWIFT thì nằm dưới sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ và đồng minh. Những vấn đề này rất tốn kém về thời gian.

7. Ngoài yếu tố về chuẩn hóa và luật pháp, thị trường tài chính phải mở cửa. Tuy nhiên, chính sách cụ Tập là một thị trường tài chính có kiểm soát, phục vụ mục tiêu "thịnh vượng chung." Nghĩa là không mấy thu hút người ngoài nắm giữ tài sản bằng RMB. Do đó, mục tiêu sử dụng e-RMB như một công cụ để mở rộng ảnh hưởng của đồng Nhân dân tệ và kiềm chế vai trò của USD còn xa vời.

8. e-RMB ra đời thì thằng nào chết? Những thằng như Alipay, Wechat Pay nguy cơ cao. Mỗi app cát cứ một kiểu. Mà điều này thì không làm cụ Tập vui.