Yêu cầu shipper mặc quần áo bảo hộ khi giao hàng. Cần thiết và hiệu quả không?

Một trong những bài học trước đây về sự lãng phí, kém hiệu quả trong chống dịch đó là: Phun hóa chất khử khuẩn diệt COVID-19 ngoài trời, vào người.

Một số quan điểm gần đây, cho rằng: Shipper cũng cần được trang bị đồ bảo hộ y tế. Thực tế, một vài địa phương cũng đã có quyết định yêu cầu shipper mặc quần áo bảo hộ đi giao hàng.

Chính sách này có cần thiết và hiệu quả không?

  1. Rủi ro phơi nhiễm của shipper hoàn toàn khác rủi ro phơi nhiễm của nhân viên y tế. Quản trị rủi ro dựa trên bằng chứng liên quan đến rủi ro, chứ không phải tự suy diễn.

  2. WHO & FDA khuyến cáo sử dụng quần áo bảo hộ cho nhân viên y tế, trong môi trường y tế; KHÔNG CÓ khuyến cáo sử dụng trong cộng đồng.

  3. Nghiên cứu về tác dụng bảo vệ của quần áo bảo hộ thực hiện trong môi trường y tế, và đối với nhân viên y tế; không thể tự suy luận ra nó sẽ có hiệu quả ứng dụng trong môi trường cộng đồng với hiệu quả tương tự (Verbeek et al., 2020).

  4. Trong môi trường y tế, quần áo bảo hộ chỉ là một trong các phương tiện bảo vệ. Do đó, khó (và dễ bias) khi đo lường hiệu quả bảo vệ (French et al., 2016).

Quần áo bảo hộ y tế giá không rẻ: 200,000 - 300,000 VND / bộ (đúng tiêu chuẩn); chỉ dùng 1 lần (cởi ra rồi coi như bỏ). Nếu có 1,000 shippers, mỗi ngày, doanh nghiệp tốn 250 triệu, cứ vậy nhân lên. 

Shipper không có quần áo bảo hộ thì vẫn có: vaccine, găng tay, khẩu trang, kính chống giọt bắn, 5K, xét nghiệm.

  • Vác lên bộ đồ bảo hộ vừa bức bí cho shipper, vừa tốn tiền doanh nghiệp. Hiệu quả bảo vệ? Chưa chứng minh được.

  • Quần áo bảo hộ y tế, nếu thao tác mặc vào / cởi ra không đúng quy cách, rủi ro phơi nhiễm sẽ không giảm.

Ai cần quần áo bảo hộ nhất? Nhân viên y tế.

Việt Nam chưa giàu, nguồn lực có hạn. Bộ Y Tế khuyến cũng đã khuyến cáo sử dụng trang thiết bị y tế tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục tiêu. Thế nhưng, một vài địa phương tự ý đưa ra quyết định mà chi phí do doanh nghiệp phải gồng gánh.

Thời buổi kinh tế khó khăn, đến lá mít giờ còn không có ấy chứ.

References

Center for Devices and Radiological Health. (2020). _Medical Gowns_. U.S. Food and Drug Administration. https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/medical-gowns
Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. (2021). _Quản lý, sử dụng vật tư y tế, trang thiết bị phòng, chống dịch tiết kiệm, hiệu quả_. Trang Tin Điện Tử Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh. https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/quan-ly-su-dung-vat-tu-y-te-trang-thiet-bi-phong-chong-dich-tiet-kiem-hieu-qua-1491880083
French, C. E., McKenzie, B. C., Coope, C., Rajanaidu, S., Paranthaman, K., Pebody, R., Nguyen-Van-Tam, J. S., Higgins, J. P. T., & Beck, C. R. (2016). Risk of nosocomial respiratory syncytial virus infection and effectiveness of control measures to prevent transmission events: a systematic review. _Influenza and Other Respiratory Viruses_, _10_(4), 268–290. https://doi.org/10.1111/irv.12379
ONLINE, T. T. (2021, August 2). _Yêu cầu không phun khử khuẩn ngoài trời, vào người do kém hiệu quả và ảnh hưởng sức khỏe_. TUOI TRE ONLINE. https://tuoitre.vn/yeu-cau-khong-phun-khu-khuan-ngoai-troi-vao-nguoi-do-kem-hieu-qua-va-anh-huong-suc-khoe-20210802110855738.htm
Verbeek, J. H., Rajamaki, B., Ijaz, S., Sauni, R., Toomey, E., Blackwood, B., Tikka, C., Ruotsalainen, J. H., & Kilinc Balci, F. S. (2020). Personal protective equipment for preventing highly infectious diseases due to exposure to contaminated body fluids in healthcare staff. _Cochrane Database of Systematic Reviews_. https://doi.org/10.1002/14651858.cd011621.pub5
WHO. (2020, December 23). _Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (COVID-19) and considerations during severe shortages_. Www.who.int. https://www.who.int/publications/i/item/rational-use-of-personal-protective-equipment-for-coronavirus-disease-(covid-19)-and-considerations-during-severe-shortages