Tác động của CT16 và chính sách "Ai ở đâu, ở…

Tiếp nối bài trước, "Phong tỏa kéo dài có làm giảm tỷ lệ tử vong Covid-19?" bài viết này đánh giá tác động của chỉ thị 16 (CT16) và nguyên tắc "Ai ở đâu ở yên đó" trong đợt bùng phát dịch Covid-19 từ ngày 28/4 đến 31/8/2021. HAI MỤC TIÊU ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

Read →